Advanced Car Kit CK 7W - Taleoppringing

background image

Taleoppringing

Du kan bruke talesignaler som du har lagret i mobiltelefonen:

1. Hvis du vil starte taleoppringing, trykker du på og holder nede

knappen til du hører en tone.

2. Les inn talesignalet.

3. Mobiltelefonen spiller av talesignalet og ringer opp det tilknyttede

telefonnummeret.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om bruk av taleoppringing,
kan du se i brukerhåndboken for mobiltelefonen.

Merk: Det kan hende at enkelte mobiltelefoner ikke har støtte
for alle funksjonene som er beskrevet i denne brukerhåndboken.