Advanced Car Kit CK 7W - Tilbakestille tilknyttede Bluetooth-enheter

background image

Tilbakestille tilknyttede Bluetooth-enheter

Det avanserte bilmonteringssettet lagrer de siste sju Bluetooth-
enhetene det er blitt sammenkoblet med.

background image

F u n k s j o n a l i t e t

23

Listen over tilknyttede Bluetooth-enheter kan slettes. Når du vil
slette listen, må det avanserte bilmonteringssettet være slått av
(indikatorlyset slukkes):

Trykk på og hold nede knappen til en signaltone angir at listen
er blitt slettet.