Advanced Car Kit CK 7W - Fjernkontrollknapp

background image

Fjernkontrollknapp

1 Slik kan knappen brukes:

• Trykk på

• Trykk på og hold nede (ca. 1 sekund)

• Trykk kort to ganger

• Trykk på og hold nede en lang stund (lenger enn 10 sekunder)

2 Slik kan ringen brukes:

• Vri mot venstre

• Vri mot høyre

3 Indikatorlyset har tre modi:

• På

• Blinkende

• Av

background image

F u n k s j o n a l i t e t

21