Advanced Car Kit CK 7W - Slå det avanserte bilmonteringssettet av og på

background image

Slå det avanserte bilmonteringssettet av og på

Når du vrir om tenningen i bilen, slår du automatisk på det avanserte
bilmonteringssettet. Indikatorlyset slås på for å vise at det avanserte
bilmonteringssettet er aktivert.

Når du slår av tenningen i bilen, deaktiverer du det avanserte
bilmonteringssettet og indikatorlyset slukkes.

Dersom det avanserte bilmonteringssettet er blitt montert uten å bli
koblet til tenningstilkoblingskabelen (IGNS), trykker du raskt på knappen
for å slå på det avanserte bilmonteringssettet, eller du kan plassere en
kompatibel mobiltelefon i telefonholderen hvis en slik er blitt installert.

Merk: Hvis det avanserte bilmonteringssettet er blitt montert
uten bruk av IGNS-kabelen, fungerer dette så lenge det er slått
på og en kompatibel mobiltelefon står i telefonholderen.

Hvis det ikke er forbindelse til en mobiltelefon, slås det
avanserte bilmonteringssettet av automatisk etter 2 minutter.