Advanced Car Kit CK 7W - Innhold

background image

Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon .. 4

Innledning ................................ 5

Avansert bilmonteringssett
CK-7W fra Nokia ................................... 5
Trådløs Bluetooth-teknologi............... 6
Bluetooth-passord................................. 6

1. Komme i gang ...................... 7

Oversikt..................................................... 7
Bruk av ekstrautstyr.............................. 8

Telefonholder....................................... 8
Antennekobler..................................... 8
GSM-antenne...................................... 8

2. Installering............................ 9

Sikkerhetsinformasjon.......................... 9
Konfigurasjon ....................................... 11

Koble til en mobiltelefon
ved hjelp av trådløs Bluetooth-
teknologi............................................. 11
Koble til en mobiltelefon
ved hjelp av datakabelen og en
telefonholder..................................... 12

Installere det avanserte
bilmonteringssettet............................. 13

Håndfrienhet ..................................... 13
Fjernkontrollknapp........................... 14
Høyttaler............................................. 14
Mikrofon ............................................. 15
Kabelsett............................................. 15
Datakabel ........................................... 16
Laderkabel .......................................... 16

Funksjonstest ........................................ 17

3. Få det avanserte
bilmonterings-settet til å
fungere.....................................18

Koble til en mobiltelefon
ved hjelp av trådløs Bluetooth-
teknologi ................................................ 18

Tilknytte ved hjelp av
et Bluetooth-passord ...................... 18
Automatisk tilknytning til en
kompatibel mobiltelefon................ 19

Koble til en mobiltelefon via
datakabelen........................................... 19

4. Funksjonalitet ..................... 20

Fjernkontrollknapp .............................. 20
Slå det avanserte
bilmonteringssettet av og på ........... 21
Bruke det avanserte
bilmonteringssettet............................. 21

Godta et anrop.................................. 21
Avslutte et anrop ............................. 21
Avvise et anrop ................................. 21
Ringe opp ........................................... 21
Nummerrepetisjon ........................... 22
Taleoppringing .................................. 22
Justere volumet ................................ 22
Manuelt søk etter
Bluetooth-enheter........................... 22
Tilbakestille tilknyttede
Bluetooth-enheter........................... 22
Endre fra håndfrimodus til
mobiltelefonen.................................. 23

Stell og vedlikehold................ 24

background image

V i k t i g s i k k e r h e t s i n f o r m a s j o n

4