Advanced Car Kit CK 7W - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi er en internasjonal standard for trådløs
kortdistansekommunikasjon. Teknologien gjør det mulig å etablere
en trådløs forbindelse innenfor et område på 10 meter mellom det
avanserte bilmonteringssettet og en kompatibel enhet.

Det avanserte bilmonteringssettet er beregnet for bruk sammen med
mobiltelefoner som har støtte for profilen for Bluetooth-håndfri
(Bluetooth HFP – Bluetooth Handsfree Profile).

Den trådløse forbindelsen som er etablert ved hjelp av Bluetooth-
teknologi mellom de kompatible enhetene, er gratis for brukeren.
I noen land kan det være begrensninger på bruk av Bluetooth-enheter.
Sjekk med de lokale myndighetene.