Advanced Car Kit CK 7W - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Det avanserte bilmonteringssettet er et produkt av førsteklasses design og
håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg
å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet
i mange år fremover.

Oppbevar alt ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.

Oppbevar det avanserte bilmonteringssettet på et tørt sted. Nedbør, fuktighet
og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske
kretser.

Verken bruk eller oppbevar det avanserte bilmonteringssettet i støvete
og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.

Forsøk ikke å åpne det avanserte bilmonteringssettet. Hvis det håndteres feil,
kan det ødelegges.

Bruk ikke kjemikalier, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler for å rengjøre
det avanserte bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen.

Mal ikke det avanserte bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen.
Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.

Hvis det avanserte bilmonteringssettet eller fjernkontrollknappen ikke fungerer
som de skal, tar du med den ødelagte delen til nærmeste kvalifiserte servicested.
Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.