Advanced Car Kit CK 7W - Viktig sikkerhetsinformasjon

background image

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde
reglene. Du finner mer detaljert informasjon i denne brukerhåndboken.

Alle SIM-miniatyrkort og alt ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små
barn.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Når du kjører bil, må all oppmerksomhet rettes inn på trafikkbildet.
Det avanserte bilmonteringssettet må bare brukes hvis
trafikkforholdene tillater sikker bruk, og du må undersøke om det er
lov å bruke mobiltelefon når du kjører bil.

FORSTYRRELSER

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan
påvirke ytelsen.

KVALIFISERT INSTALLERING OG SERVICE

Bare kvalifisert personell kan installere eller reparere telefonutstyret.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse
for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen
produkter som ikke er kompatible.

BYTTE SIKRINGER

Erstatt den gamle sikringen med en sikring av samme type og
størrelse. Bruk aldri en sikring med sterkere ytelse!

background image

I n n l e d n i n g

5