Advanced Car Kit CK 7W - Använda tillbehör

background image

Använda tillbehör

Beroende på installationen finns det ett antal tillbehör att köpa till
bilenheten. Innan du påbörjar installationen bör du ta reda på vilka
tillbehör som bäst passar dina behov. Använd bara godkända tillbehör.
Anslut endast kompatibla produkter till bilenheten.