Advanced Car Kit CK 7W - GSM-antenn

background image

GSM-antenn

En kompatibel GSM-antenn möjliggör optimerade trådlösa
anslutningar.

Om du har installerat en extern antenn: för att villkoren för
radiofrekvent exponering ska uppfyllas måste ett avstånd på minst
20 cm finnas mellan antennen och människor.

background image

I n s t a l l a t i o n

9