Advanced Car Kit CK 7W - Funktionskontroll

background image

Funktionskontroll

När bilenheten har installerats måste du kontrollera att den fungerar
som den ska. När du testar utrustningens funktion bör du också testa
att den har monterats så att den inte på något sätt hindrar eller stör
föraren vid körning.

background image

A n v ä n d a b i l e n h e t

17