Advanced Car Kit CK 7W - Högtalare

background image

Högtalare

Montera högtalaren så att den är riktad mot användaren för bästa
möjliga ljudkvalitet. Vi rekommenderar att du placerar högtalaren minst
1 meter ifrån mikrofonen för att undvika rundgång.

Bilenheten stöder även anslutning till ett kompatibelt radiosystem.
Om du vill att ljudet från bilenheten ska spelas upp i bilradion rådfrågar
du en servicetekniker.

Anslut högtalaren eller ett kompatibelt radiosystem till utgången
som är märkt ”SPEAKER”.