Advanced Car Kit CK 7W - Handsfree-enhet

background image

Handsfree-enhet

När du installerar handsfree-enheten måste du se till att kablarna
för mikrofonen och högtalarna är tillräckligt långa.

Montera inte handsfree-enheten inuti ett slutet metallhölje eller
på en plats i bilen där den är avskärmad från radiovågor, eftersom
det kan försämra Bluetooth-funktionen.

När du monterar enheten fäster du först monteringsplattan som
medföljer bilenheten. Sätt sedan fast handsfree-enheten med skruven
som går igenom enheten. Avsluta med att sätta fast locket med
Nokia-logotypen i fördjupningen och trycka fast det.

background image

I n s t a l l a t i o n

14