Advanced Car Kit CK 7W - Kablar

background image

Kablar

De olika sladdarna i kabelstammen ska anslutas enligt diagrammet
nedan.

• Anslut den svarta sladden till jord i bilen (GND).

• Ansluta den gula sladden till bilradions MUTE-anslutning

(dämpning av ljudet).

Om bilradion inte har någon MUTE-anslutning ansluter du inte
sladden. Om så är fallet kommer bilradion inte att dämpas
automatiskt vid ett samtal.

Du kan använda ett relä när du ansluter sladden för dämpning till
bilradion. När du tar emot ett samtal jordar bilenheten den gula
sladden (MUTE) vilket dämpar bilradion. När du avslutar samtalet

background image

I n s t a l l a t i o n

16

kopplas den gula sladden bort från jord och bilradion återgår till
den tidigare volymen.

• Anslut den blå sladden till bilens tändning via den medföljande

1 A-säkringen.

Alla fordon har inte tändningsanslutning. Ledningen måste inte
anslutas för att bilenheten ska fungera. Du kan låta bli att ansluta
den blå ledningen. Om du gör det kommer dock inte bilenheten att
stängas av automatiskt när tändningen stängs av. För att bilbatteriet
inte ska laddas ur stängs bilenheten av efter två minuter, såvida inte
en mobiltelefon ansluts via Bluetooth-teknik eller med datakabeln.

• Anslut den röda ledningen till 12 V-batteriets pluspol via

den medföljande 2 A-säkringen.

Fyrstiftskontakten ansluts till ”DC”-uttaget på bilenheten.