Advanced Car Kit CK 7W - Mikrofon

background image

Mikrofon

Genom att noggrant välja var mikrofonen ska monteras kan du öka
kvaliteten på röstmottagningen.

A

B

C

D

background image

I n s t a l l a t i o n

15

Montera mikrofonen cirka 30 cm från användarens huvud.
Den ska peka mot användarens mun. Erfarenheten visar att den bästa
placeringen antingen är nära backspegeln eller solskyddet.
Vi rekommenderar att du placerar mikrofonen minst 1 meter från
bilenhetens högtalare för att undvika rundgång.

Montera mikrofonen på ett sådant sätt att den inte utsätts för
fläktarnas luftströmmar. Dra inte mikrofonkabeln i värme-, ventilations-
eller AC-systemet. Använd den medföljande dubbelhäftande tejpen när
du ska fästa mikrofonen eftersom tejpen hindrar att ljud från bilens
kaross förs in i kupén.

Sätt kontakten i ”MIC”-uttaget i handsfree-enheten och vrid den
medsols tills den låses fast.

! Om du använder någon annan typ av mikrofon än den
som medföljer bilenheten (MP-2) kan överföringskvaliteten
försämras.