Advanced Car Kit CK 7W - 3. Använda bilenhet

background image

3. Använda bilenhet

Du kan ansluta en kompatibel mobiltelefon till bilenheten på två sätt:
via trådlös Bluetooth-anslutning eller med en kompatibel telefonhållare
som är ansluten med en kabel.