Advanced Car Kit CK 7W - Automatisk hopkoppling med en kompatibel mobiltelefon

background image

Automatisk hopkoppling med en kompatibel
mobiltelefon

1. Gör de inställningar som behövs i mobiltelefonen så att telefonen

kan kopplas ihop med bilenheten utan separat godkännande eller
verifiering. Mer information om vilka inställningar du måste göra
i mobiltelefonen finns i handboken.

2. Slå på bilenheten.

3. Bilenheten påbörjar nu en automatisk sökning (30 sekunder) efter

mobiltelefoner som har kopplats ihop med enheten via Bluetooth-
lösenordet. Bilenheten kopplas ihop med den mobiltelefon den
senast kopplades ihop med. Den aktiva Bluetooth-sökningen
indikeras av en blinkande lampa på fjärrkontrollen.