Advanced Car Kit CK 7W - Koppla ihop enheterna med ett Bluetooth-lösenord

background image

Koppla ihop enheterna med ett Bluetooth-lösenord

1. Se till att mobiltelefonen är påslagen och att batteriet är laddat.

2. Slå på bilenheten. Mer information finns i ”Slå på och stänga av

bilenheten”, på sidan 20.

3. Öppna Bluetooth-menyn på mobiltelefonen och aktivera

Bluetooth-funktionen.

4. Aktivera sökning av Bluetooth-enheter inom räckhåll med

inställningarna i mobiltelefonen. Mer information om vilka
inställningar du måste göra i mobiltelefonen finns i handboken.

5. Välj bilenheten från listan över hittade Bluetooth-enheter.

6. Skriv Bluetooth-lösenordet 0000 när du blir uppmanad att göra det.

7. Mobiltelefonen har nu kopplats ihop med bilenheten och är klar

att användas.

Obs! Bilenheten kan endast upprätta en Bluetooth-anslutning
med en kompatibel mobiltelefon. Därför måste du kanske
avbryta en befintlig Bluetooth-anslutning.

background image

A n v ä n d a b i l e n h e t

18