Advanced Car Kit CK 7W - Ansluta en mobiltelefon via datakabeln

background image

Ansluta en mobiltelefon via datakabeln

Om du använder denna typ av anslutning är mobiltelefonen klar att
användas med bilenheten så snart du placerar den i telefonhållaren.
Du behöver inte koppla ihop enheterna.

Om du placerar en mobiltelefon i en telefonhållare som är ansluten till
bilenheten via datakabeln, är denna telefon den aktiva enheten och
du kan inte upprätta några fler anslutningar till enheter via Bluetooth-
teknik. Om du placerar en mobiltelefon som deltar i en aktiv Bluetooth-
anslutning i en telefonhållare som är ansluten till bilenheten, avbryts
Bluetooth-anslutningen.

background image

A n v ä n d n i n g

19