Advanced Car Kit CK 7W - Återställa hopkopplade Bluetooth-enheter

background image

Återställa hopkopplade Bluetooth-enheter

Bilenheten sparar de senaste 7 Bluetooth-enheterna som den kopplades
ihop med.

Listan över hopkopplade Bluetooth-enheter kan raderas.
Om du vill radera listan måste bilenheten vara avstängd
(indikatorn släcks).

Håll ned knappen tills en signal hörs. Signalen talar om att listan
har raderats.

background image

A n v ä n d n i n g

22