Advanced Car Kit CK 7W - Manuell sökning efter Bluetooth-enheter

background image

Manuell sökning efter Bluetooth-enheter

Om du inte har upprättat en anslutning till en mobiltelefon, kan du göra
en manuell sökning efter en mobiltelefon som stöder Bluetooth-teknik.

Om du vill aktivera Bluetooth-sökfunktionen i bilenheten
håller du ned knappen.

Om sökningen efter Bluetooth-enheter är aktiv, börjar indikatorn
att blinka.