Advanced Car Kit CK 7W - Röststyrd uppringning

background image

Röststyrd uppringning

Du kan använda röstmärken som du har sparat i mobiltelefonen:

1. Du börjar genom att hålla ned knappen tills du hör en ton.

2. Uttala röstmärket.

3. Mobiltelefonen spelar upp röstmärket och ringer upp det

telefonnummer som märket är kopplat till.

Mer information om hur du använder röstuppringning finns
i mobiltelefonens användarhandbok.

Obs! Alla mobiltelefoner kanske inte stöder alla funktioner
som beskrivs i denna användarhandbok.