Advanced Car Kit CK 7W - Växla från handsfree-läge till mobiltelefonen

background image

Växla från handsfree-läge till mobiltelefonen

• Om du har anslutit en kompatibel mobiltelefon till bilenheten

med datakabeln tar du bort telefonen från hållaren.
Då växlar du från handsfree-läge till mobiltelefonen.

• Du ändrar tillbaka till handsfree-läge genom att sätta tillbaka

mobiltelefonen i hållaren. Mobiltelefonen är nu i handsfree-läge
via bilenheten.

• Om du har anslutit en kompatibel mobiltelefon till bilenheten

med Bluetooth-teknik, kan du växla det aktiva samtalet mellan
bilenheten och mobiltelefonen och tvärtom. Håll ned knappen
eller använd motsvarande funktion på mobiltelefonen.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

23