Advanced Car Kit CK 7W - Fjärrkontroll

background image

Fjärrkontroll

1 Så här använder du fjärrkontrollen:

• Tryck på

• Håll ned (cirka 1 sekund)

• Tryck snabbt två gånger

• Håll ned länge (längre än 10 sekunder)

2 Så här använder du ringen:

• Vrid åt vänster

• Vrid åt höger

3 Indikatorn har tre lägen:

• På

• Blinkar

• Släckt

background image

A n v ä n d n i n g

20