Advanced Car Kit CK 7W - Slå på och stänga av bilenheten

background image

Slå på och stänga av bilenheten

När du vrider om tändningsnyckeln i bilen slås bilenheten på
automatiskt. Indikatorns tänds för att visa att bilenheten är aktiverad.

När du stänger av motorn avaktiverar du bilenheten och indikatorn släcks.

Om du har installerat bilenheten utan att ansluta tändningssladden,
slår du på bilenheten genom att trycka på knappen eller placera
mobiltelefonen i telefonhållaren, om en sådan har installerats.

Obs! Om bilenheten har installerats utan tändningskabeln
kommer den, när den slås på, att vara aktiv så länge som
mobiltelefonen sitter i hållaren.

Om det inte finns någon anslutning till en mobiltelefon
stängs bilenheten av efter 2 minuter.