Advanced Car Kit CK 7W - Bluetooth-lösenord

background image

Bluetooth-lösenord

Första gången du vill upprätta en trådlös anslutning till en kompatibel
enhet med Bluetooth-teknik, måste du ange ett lösenord för att kunna
koppla ihop enheterna.

Lösenordet är 0000.

background image

K o m m a i g å n g

7