Advanced Car Kit CK 7W - Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

background image

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Bluetooth-tekniken är en internationell standard för trådlös
kommunikation över korta avstånd. Med Bluetooth kan du upprätta
en trådlös anslutning inom ett avstånd på 10 meter mellan bilenheten
och en kompatibel enhet.

Bilenheten är avsedd att användas med mobiltelefoner som stöder
Bluetooth HFP (Handsfree Profile).

Den trådlösa anslutningen mellan kompatibla enheter som har
upprättats med Bluetooth-teknik är kostnadsfri för användaren.
I vissa länder kan det finnas begränsningar för användning av
Bluetooth-enheter. Kontakta lokala myndigheter för mer information.