Advanced Car Kit CK 7W - Innehåll

background image

Innehåll

Säkerhetsinformation .............. 4

Inledning................................... 5

Bilenhet CK-7W ..................................... 5
Bluetooth-teknik för trådlös
kommunikation ...................................... 6
Bluetooth-lösenord............................... 6

1. Komma igång ....................... 7

Översikt..................................................... 7
Använda tillbehör .................................. 8

Telefonhållare...................................... 8
Antennkoppling .................................. 8
GSM-antenn........................................ 8

2. Installation ........................... 9

Säkerhetsinformation........................... 9
Konfiguration........................................ 11

Ansluta en mobiltelefon med
Bluetooth-teknik .............................. 11
Ansluta en mobiltelefon med
datakabeln
och en telefonhållare...................... 12

Installera bilenhet ............................... 13

Handsfree-enhet .............................. 13
Fjärrkontroll ....................................... 14
Högtalare............................................ 14
Mikrofon ............................................. 14
Kablar .................................................. 15
Datakabel ........................................... 16
Laddningskabel ................................. 16

Funktionskontroll................................. 16

3. Använda bilenhet ............... 17

Ansluta en mobiltelefon med
Bluetooth-teknik ................................. 17

Koppla ihop enheterna med ett
Bluetooth-lösenord ......................... 17
Automatisk hopkoppling med en
kompatibel mobiltelefon................ 18

Ansluta en mobiltelefon
via datakabeln ...................................... 18

4. Användning......................... 19

Fjärrkontroll .......................................... 19
Slå på och stänga av bilenheten..... 20
Använda bilenheten............................ 20

Ta emot ett samtal .......................... 20
Avsluta ett samtal ........................... 20
Avvisa ett samtal ............................. 20
Ringa ett samtal............................... 20
Återuppringning ............................... 20
Röststyrd uppringning .................... 21
Justera volymen................................ 21
Manuell sökning efter
Bluetooth-enheter........................... 21
Återställa hopkopplade
Bluetooth-enheter........................... 21
Växla från handsfree-läge till
mobiltelefonen.................................. 22

Skötsel och underhåll ............ 23

background image

S ä k e r h e t s i n f o r m a t i o n

4