Advanced Car Kit CK 7W - Säkerhetsinformation

background image

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller
olagligt. Ytterligare, mer detaljerad information finns i användarhandboken.

Förvara alla små SIM-kort och tillbehör utom räckhåll för barn.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Tänk på att körningen kräver full uppmärksamhet. Använd endast
bilenheten när det inte riskerar trafiksäkerheten och kontrollera vilka
lokala lagar och bestämmelser som gäller för användning av
mobiltelefon under körning.

STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess
prestanda.

KVALIFICERAD INSTALLATION OCH SERVICE

Endast behöriga yrkespersoner får installera och reparera
telefonutrustningen.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa
säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte
inkompatibla produkter.

BYTE AV SÄKRINGAR

Byt ut trasiga säkringar mot säkringar av samma typ och storlek.
Använd aldrig en kraftigare säkring än vad som angivits!

background image

I n l e d n i n g

5