Advanced Car Kit CK 7W - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Bilenheten är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet
och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer
du att kunna uppfylla kraven för att garantin ska gälla och ha nytta av produkten
i många år.

Låt inte små barn komma åt några tillbehör.

Skydda bilenheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor
kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.

Förvara inte bilenheten på dammiga eller smutsiga platser.
Telefonens rörliga delar kan ta skada.

Försök inte att öppna bilenheten. Okunnigt hanterande kan skada den.

Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller rengöringsmedel
på bilenheten eller fjärrkontrollen.

Måla inte bilenheten eller fjärrkontrollen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga
delar och hindra normal användning.

Fungerar bilenheten eller fjärrkontrollen inte som de ska, tar du dem till närmaste
auktoriserade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till
att telefonen lagas om så behövs.